Disclaimer

Bruk av webbsidan och andra tillhörande delar av Meteox, samt de direkt eller indirekt länkade internetsidor (härefter tillsammans kallat: "Meteox"), styrs av nedanstående villkor och regler. Genom att gå in på och använda dessa webbsidor (härefter kallat "webbsidorna") godkänner du och accepterar dessa villkor och regler.

Meteox kan inte hållas ansvarig eller ersättningsskyldig, direkt eller indirekt, för eventuell skada eller förlust som orsakats eller uppkommit i samband med användandet av webbsidorna. Webbsidorna tillhandahålls i "befintligt skick" och i den mån de är tillgängliga. Väderradar kan inte garantera att webbsidorna är felfria och kan inte ställas till svars för att webbsidorna (eller del därav) inte är tillgängliga, inte motsvarar dina förväntningar, eller om någon funktionalitet på webbsidorna inte fungerar som förväntat.

Meteox strävar efter att samla in och publicera så tillförlitlig information som möjligt, dock ges ingen garanti, varken uttryckligen eller underförstått, för att information som presenteras på webbsidorna är korrekt eller fullständig. Väderradar, jämte ägarna och medarbetarna tar inte på sig något ansvar för information och/eller rekommendationer som publiceras på webbsidorna eller ges tillträde till via webbsidorna. Information och rekommendationer av detta slag kan utan varning tas bort från webbsidorna.

Alla återgivna uppgifter på webbsidorna, däribland innefattande texter, foton, illustrationer, grafiska element, (handels)märken, logotyper och varumärken, ägs av eller är licensierade till Väderradar och skyddas av upphovsrätt (copyright), varumärkesskydd och/eller annan intellektuell äganderätt. Den (intellektuella) äganderätten kan på inget sätt övertas av (juridiska) personer som får tillgång till webbsidorna.

Hänvisningar eller hyperlinks till andra sidor och resurser på internet, som inte ägs av Meteox, publiceras endast som information till användarna av webbsidorna. Meteox ger ingen garanti, och tar inte heller något ansvar, för innehållet på dessa sidor.

Meteox förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra i eller avbryta webbsidorna (eller del därav) tillfälligt eller för gott, med eller utan förvarning. Meteox är inte ansvarig gentemot dig för någon ändring, avstängning eller upphörande av webbsidorna.

Vidare förbehåller sig Meteox rätten att göra ändringar i Användaravtalet från tid till annan. Vid ändringar i Användaravtalet kommer Meteox att tillgängliggöra en ny version av Användaravtalet på http://sv.meteox.com

 

Välkommen!

Meteox: Europas mest aktuella och största väderradar! Bilden visar nederbörd i realtid, fälten som rör sig över kartan är nederbördsområden. Med vår regnradar kan du följa hur nederbördsområden rör sig, vilket gör det enklare att planera för eventuella utomhusaktiviteter. Bilderna uppdateras var 5 minut.

ansvarsfriskrivning

Väderradar Sverige? Sveriges mest aktuella väder på Vaderradar.se, nederbörd var 5 minut!

Väderstationer i Sverige  

väder temp. regn (mm.)
Göteborg molnigt 17,9 0
Kista klar himmel 15,4 0
Malmö molnigt 17,0 0
väder temp. regn (mm.)
Stockholm klar himmel 15,7 0
Uppsala klar himmel 14,9 0
Västerås klar himmel 14,0 0